در حالی که ایالات متحده و ترکیه از نظر اندازه اقتصادی و مطلوبیت ارزهایشان به شدت متفاوت هستند، این بخش از آنچه در پیش است به این موضوع می پردازد که چگونه رفتار بانک های مرکزی آنها شباهت های نگران کننده ای دارد.
هر دو نرخ بهره را پایین می آورند و ماشین های چاپ پول خود را اضافه کار می کنند.
هر دو افزایش ناخواسته قیمت ها را تجربه می کنند.
فدرال رزرو از یک ترفند جدید استفاده کرده است تا به طور موقت صدها میلیارد دلاری را که از هوای رقیق ایجاد کرده است، از بین ببرد. اما این سد هر لحظه ممکن است بشکند.
در حالی که بانک مرکزی و فدرال رزرو ترکیه شروع به تغییر رویکردهای خود کرده اند، هیچ کدام نمی دانند چگونه با تورم مبارزه کنند.

source

توسط bookheart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.